शनिवार, 2 अप्रैल 2011

गड्वलि मा सम्बन्ध


नाना जी -grand father(maternal) - - नना

 
नानी जी- grandmother(meternal) - - ननि 

रनाना - grand grandfather - बुढ़ा नना  

परनानी - grand grandmother-बुढ़ि ननि 

 
दादाजी - grand father(paternal) - ददा 

 
दादी जी - grandmother(paternal)- ददि

 
परदादा - grand grandfather - बुढ़ा ददा  

 
परदादी - grand grand mother- बुढ़ि ददि

 
पिताजी - father - बुबाजि / बाबाजी 

 
माता जी - Mother - ब्वे /बोई / माँजि/ माँ /माजी 

 
भाई - Brother - भुल्ला

बडा भाई - elder brother -  भाजी /भैजी /दिदा

 
बहिन - Sister - भुल्ली 

बडी बहिन - elder sister - दिदि 

 
साला- Brother-in-law – श्यालऽ 
  
     elder - जेठ्ठु

 
साली - Sister-in-law – श्याली  

elder -
जेठ्सासु  

 
मौसी - aunt (maternal)- younger - कण्सी ब्वे /मौशी 

 
मौसी(बडी) - aunt - जेठी ब्वे/ जिड़ब्वे  

 
मौसा - मौसाजि

 
मौसा(बडे)- बड़ा मौसाजी 

मामा जी - ममा

मामी जी- मै 

 
चाचा जी - uncle – चचा/काका 

चाची जी - aunt – चचि/काकि 

 
ताऊ जी - uncle –बोडा/ब्वाडा

 
ताई जी - aunt --बोडि

 
देवर - brother-in-law --द्यूर 

 
देवरानी - sister-in-law --द्यूराण 

 
फूफू जी - aunt - पूफु

 
फूफा जी - uncle - ममाजी 

पुत्र--son -- नौनु / लाड़ीक/ गैठ्वा / लौड़

पुत्री--daughter --नौनि / गैठुड़ि / लौड़ि / ब्येटि

[
छोटी--काण्सी , बड़ी--जेठी/ठुल्ली ]

जीजा--brother -in -law – भेना/जिजा  
 
जेठ--brother -in -law -- जिठाणु 

जेठानी--sister -in -law --जिठाण 

सौतेली माँ-- step -father --मौस्याण ब्वे 

सौतेला पिता--step -mother -- कठ बुबा 
 
माँ/पिताजी के मामाजी/पुफाजी -- बुढ़ाजि

माँ/पिताजी की मामी/पुफु-- बुढ़िजी 

पति--husband --कजैं / खसम / मालीक / मन्यारु / मैंस/ आदिम 

पत्नी--wife --कज्याणि / जनानि

1 टिप्पणी:

  1. yaar jo tamul gadwali main sambandh post kar rau...mean yau sab kumaoni main translate kar hai...magar site main post karni to font support ni karnauyi...draft main meterial padi hui chhu....time laglau to jara nazar maar liya

    उत्तर देंहटाएं